دیش های سولید دلتالینک

آنتن سولید دیش دلتالینک Deltalink Solid Dish Antenna ANT-5527

فرکانس 5 گیگاهرتز | توان آنتن 27dBi | ساختار آنتن تک قطبی | کانکتور خروجی 1 عدد N-Female

تماس با ما : 02144671862

آنتن سولید دیش دلتالینک Deltalink Solid Dish Antenna ANT-5527N

فرکانس 5 گیگاهرتز | توان آنتن 27dBi | ساختار آنتن دو قطبی | کانکتور خروجی 2 عدد N-Female

1,240,000 تومان

آنتن سولید دیش دلتالینک Deltalink Solid Dish Antenna ANT-5531

فرکانس 5 گیگاهرتز | توان آنتن 31dBi | ساختار آنتن تک قطبی | کانکتور خروجی 1 عدد N-Female

تماس با ما : 02144671862

آنتن سولید دیش دلتالینک Deltalink Solid Dish Antenna ANT-5531N

فرکانس 5 گیگاهرتز | توان آنتن 31dBi | ساختار آنتن دو قطبی | کانکتور خروجی 2 عدد N-Female

تماس با ما : 02144671862

آنتن سولید دیش دلتالینک Deltalink Solid Dish Antenna ANT-5533

فرکانس 5 گیگاهرتز | توان آنتن 33dBi | ساختار آنتن تک قطبی | کانکتور خروجی 1 عدد N-Female

تماس با ما : 02144671862

آنتن سولید دیش دلتالینک Deltalink Solid Dish Antenna ANT-5533N

فرکانس 5 گیگاهرتز | توان آنتن 33dBi | ساختار آنتن دو قطبی | کانکتور خروجی 2 عدد N-Female

تماس با ما : 02144671862