آنتن ضد نویز دلتالینک

آنتن ضد نویز High Perfprmance:

 

آنتن های پرفورمنس نوع دیگری از آنتن ها است و فرق آن نسبت به آنتن های دیگر این است که طراحی این نوع آنتن گودتر بوده و fid داخلش جاسازی شده که این طرز طراحی باعث شده که دارای نویز کمتر , سیگنال متمرکز و برد بهتر باشد.

نکته: آنتن ها در یک آزمایشگاه آنتن با استفاده از دستگاه های خاص برای تخمین دقیق زاویه تابش و اندازه برد آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرند.