آنتن ضد نویز High Perfprmance:

 

آنتن های پرفورمنس نوع دیگری از آنتن ها است و فرق آن نسبت به آنتن های دیگر این است که طراحی این نوع آنتن گودتر بوده و fid داخلش جاسازی شده که این طرز طراحی باعث شده که دارای نویز کمتر , سیگنال متمرکز و برد بهتر باشد.

نکته: آنتن ها در یک آزمایشگاه آنتن با استفاده از دستگاه های خاص برای تخمین دقیق زاویه تابش و اندازه برد آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرند.

 

آنتن ضد نویز High Performance دلتالینک Deltalink HP Antenna ANT-HP5523N

فرکانس 5GHz | توان آنتن 23dBi | ساختار آنتن دو قطبی | کانکتور خروجی 2 عدد N-Female

تماس با ما : 02144671862

آنتن ضد نویز High Performance دلتالینک Deltalink HP Antenna ANT-HP5526N

فرکانس 5GHz | توان آنتن 26dBi | ساختار آنتن دو قطبی | کانکتور خروجی 2 عدد N-Female

تماس با ما : 02144671862

آنتن ضد نویز High Performance دلتالینک Deltalink HP Antenna ANT-HP5529N

فرکانس 5GHz | توان آنتن 29dBi | ساختار آنتن دو قطبی | کانکتور خروجی 2 عدد N-Female

1,320,000 تومان

آنتن ضد نویز High Performance دلتالینک Deltalink HP Antenna ANT-HP5532N

فرکانس 5GHz | توان آنتن 32dBi | ساختار آنتن دو قطبی | کانکتور خروجی 2 عدد N-Female

1,720,000 تومان

آنتن ضد نویز High Performance دلتالینک Deltalink HP Antenna ANT-HP5535N

فرکانس 5GHz | توان آنتن 35dBi | ساختار آنتن دو قطبی | کانکتور خروجی 2 عدد N-Female

تماس با ما : 02144671862