وایرلس های خانه و شرکت میکروتیک:

 

این دسته بندی شامل میکروتیک هایی میباشد که وایرلس بوده و در مکان هایی مانند خانه و شرکت های کوچک مورد استفاده قرار میگیرد.

2,800,000 تومان 2,700,000 تومان
3,800,000 تومان 3,750,000 تومان
767,000 تومان 739,000 تومان
1,950,000 تومان 1,850,000 تومان