تجهیزات مخابراتی

دستگاه ضبط مکالمات 16 کاناله تلسا

دستگاه ضبط مکالمات 16 کاناله تلسا اين امکان را فراهم مي آورد تا همزمان بتوانيد 16 خط شهري را ضبط کرده و به مکالمات آن در حال حاضر و يا در آينده به آن گوش دهيد. داراي 16 ورودي صوتي آنالوگ براي ضبط صداي تلفن و محيط

3,500,000 تومان 3,400,000 تومان

دستگاه ضبط مکالمات 32 کاناله تلسا

دستگاه ضبط مکالمات 8 کاناله تلسا اين امکان را فراهم مي آورد تا همزمان بتوانيد 32 خط شهري را ضبط کرده و به مکالمات آن در حال حاضر و يا در آينده به آن گوش دهيد. - داراي 32 ورودي صوتي آنالوگ براي ضبط صداي تلفن و محيط

تماس با ما : 02144671862

دستگاه ضبط مکالمات 4 کاناله تلسا

دستگاه ضبط مکالمات 4 کاناله تلسا * داراي 4 ورودي صوتي آنالوگ براي ضبط صداي تلفن و محيط *اين امکان را فراهم مي آورد تا همزمان بتوانيد 4 خط شهري را ضبط کرده و به مکالمات آن در حال حاضر و يا در آينده به آن گوش دهيد

1,350,000 تومان 1,300,000 تومان

دستگاه ضبط مکالمات 48 کاناله تلسا

دستگاه ضبط مکالمات 48 کاناله تلسا اين امکان را فراهم مي آورد تا همزمان بتوانيد 48 خط شهري را ضبط کرده و به مکالمات آن در حال حاضر و يا در آينده به آن گوش دهيد. -داراي 48 ورودي صوتي آنالوگ براي ضبط صداي تلفن و محيط

تماس با ما : 02144671862

دستگاه ضبط مکالمات 8 کاناله تلسا

دستگاه ضبط مکالمات 8 کاناله تلسا اين امکان را فراهم مي آورد تا همزمان بتوانيد 8 خط شهري را ضبط کرده و به مکالمات آن در حال حاضر و يا در آينده به آن گوش دهيد. - داراي 8 ورودي صوتي آنالوگ براي ضبط صداي تلفن و محيط

2,200,000 تومان 2,100,000 تومان

سیستم مانیتورینگ و ضبط مکالمات PRI

-اين امکان را فراهم مي آورد تا همزمان بتوانيد 30 داخلي را ضبط کرده و به مکالمات آن در حال حاضر و يا در آينده به آن گوش دهيد. -داراي 30 ورودي صوتي آنالوگ براي ضبط صداي تلفن و محيط

4,500,000 تومان 4,700,000 تومان