تجهیزات مخابراتی

سیستم مانیتورینگ و ضبط مکالمات PRI

-اين امکان را فراهم مي آورد تا همزمان بتوانيد 30 داخلي را ضبط کرده و به مکالمات آن در حال حاضر و يا در آينده به آن گوش دهيد. -داراي 30 ورودي صوتي آنالوگ براي ضبط صداي تلفن و محيط

4,700,000 تومان