کالاها با برچسب 'کامپیوتر تلسا سری corei3'

کامپیوتر TC920-01 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-01 تلسا از سری Core i3 از سری Core i3 که دارای رم ۴ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-02 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-02 تلسا از سری Core i3 از سری Core i3 که دارای رم ۴ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-06 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-01 از سری Core i3 که دارای رم ۴ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-07 تلسا از سری Core i3

کامپیوترTC920-07 از سری Core i3 که دارای رم ۴ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-09 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-09 تلسا از سری Core i3 که دارای رم ۸ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

تماس با ما : 02144671862

کامپیوتر TC920-10 تلسا از سری Core i3

کامپیوترTC920-10 از سری Core i3 که دارای رم ۸ گیگ و پردازنده Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz

تماس با ما : 02144671862