آنتن های میکروتیک | میکروتیک | Mikrotik | Antennas

آنتن میکروتیک مدل Mikrotik Antennas mANT 15s

توان آنتن 15dBi | ساختار دو قطبی | فرکانس 4.7 الی 5.875 گیگاهرتز | کانکتور خروجی 2x RP-SMA Female

ريال

آنتن میکروتیک مدل Mikrotik Antennas mANT 19s

توان آنتن 19dBi | ساختار دو قطبی | فرکانس 4.7 الی 5.875 گیگاهرتز | کانکتور خروجی 2x RP-SMA Female

ريال

آنتن میکروتیک مدل Mikrotik Antennas mANT30

توان آنتن 30dBi | ساختار دو قطبی | فرکانس 4.7 الی 5.875 گیگاهرتز | کانکتور خروجی 2x RP-SMA Female

ريال

آنتن میکروتیک مدل Mikrotik Antennas mANT30 PA

قدرت آنتن 30dBi | ساختار دو قطبی | فرکانس 4.7 الی 5.875 گیگاهرتز | کانکتور خروجی 2x RP-SMA Female

ريال