کامپیوترهای قابل نصب در رک

کامپیوتر TC920-03 تلسا از سری Xeon

کامپیوتر TC920-03 تلسا از سری Xeon از سری Xeon که دارای رم ۱۶ گیگ و پردازنده Xeon E3

3,360,000 تومان

کامپیوتر TC920-05 تلسا از سری Dual Core قابل نصب در رک

کامپیوتر TC920-25 از سری Dual Core که قابل نصب در رک می باشد

1,330,000 تومان

کامپیوتر TC920-08 تلسا از سری Xeon

کامپیوترTC920-08 از سری Xeon که دارای رم ۸ گیگ و پردازنده Xeon E3

3,300,000 تومان

کامپیوتر TC920-11 تلسا از سری Xeon

کامپیوترTC920-24 از سری Xeon که دارای رم ۱۶ گیگ و پردازنده Xeon E3

3,375,000 تومان

کامپیوتر TC920-12 تلسا از سری Core i3

کامپیوتر TC920-12 از سری Core i3 که دارای رم ۸ گیگ و پردازنده Core i3

2,030,000 تومان

کامپیوتر TC920-13 تلسا از سری Xeon

کامپیوتر TC920-13 از سری Xeon که دارای رم ۱۶ گیگ و پردازنده Xeon E3

3,600,000 تومان